Alfons elva år

 

G R A T T I S
älskade unge på din elvaårsdag.
 
Vi saknar dig och vi älskar dig
 
med all kälek som finns i mitt hjärta
mamma.